Van harte welkom op de site.

In de horizontale menubalk kan je items vinden voor het Kinderdagverblijf, de Dienst Opvanggezinnen, scholen algemeen en specifiek kleuterschool en lagere scholen.
Alle onderwerpen, foto's,... kan je dus in dit menu vinden onder elke afdeling.
Voor de kleuterschool en de lagere scholen kan je ook een kalender vinden met school- en klasactiviteiten.
In de verticale menubalk (links) vind je een aantal rechtstreekse links.
De weg kwijt?  Klik daar eens op 'Sitemap', dan krijg je een mooi overzichtje van waaruit je verder kan.
Loop ook eens langs in de blogs en bij het oudercomité.  
Mocht je problemen ondervinden of onduidelijkheden ervaren bij het gebruik van de site, 
stuur dan een mailtje naar webmaster@klim.be.
We sleutelen dan nog even verder.

Alvast veel kijk- en leesplezier! 

 

Wegwijs(klik)...
vrijdag 27 apr 2018
 Van harte welkom!
Home Info scholen Samen-leer-dagen
Samen-leer-dagen
Samen-leer-dagen - focus muziek PDF Afdrukken E-mailadres

Afbeeldingsresultaat voor zill muzische ontwikkelingTijdens de voorbije reeks van 4 samen-leer-dagen ging een groepje 10-12-jarigen samen met meester Sam aan de slag met de focus 'muziek'. Ze gaven een eigen interpretatie aan het lied 'Hit the road, Jack'.

Het resultaat mag er zijn! Geniet maar even mee...

Deze focus kadert in het ontwikkelveld 'Muzische ontwikkeling': ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

 

 
Samen-leer-dagen PDF Afdrukken E-mailadres

Met onze school kunnen we dus aan de slag met het nieuwe leerplan 'Zin in leren! Zin in leven!'. Ten laatste op 1 september 2020 moet dit leerplan in alle katholieke scholen voor alle kinderen ingevoerd zijn. Wij kiezen voor een stapsgewijze invoering.

We willen graag op innovatieve wijze inspelen op de positieve uitdagingen die het nieuwe leerplan ons biedt. Vorig schooljaar werkten we al met een kernteam aan het bestuderen ervan. Dit schooljaar zullen we onze inhouden verder verbreden en verdiepen op zestien woensdagen.

Uw kind zal op deze woensdagen leren en werken rond één welbepaalde focus. Centraal hierbij staan het ervaren, vaststellen, uiten én inhoudelijke verrijking.

We kijken er enorm naar uit om op krachtige wijze en samen met onze kinderen in het brede aanbod te duiken. Het worden zeker boeiende lessen!

Volg deze pagina voor meer nieuws hierover!

 

 
Een nieuw leerplan... PDF Afdrukken E-mailadres

Afbeeldingsresultaat voor zillHet nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs is er!

Het leerplan kreeg de titel 'Zin in leren! Zin in leven!' en is ondertussen goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

Wat zijn de krachtlijnen?

Breed gedragen

Zin in leren! Zin in leven! is een antwoord op de noden en vragen van leraren. Onder impuls van de pedagogische begeleiding kwam het tot stand via een bijzonder intens traject van samenwerking en overleg. Leraren, leerlingen, directies, lerarenopleiders, beleidsmakers en wetenschappers zorgden voor feedback in ontwikkelgroepen en experimenteerden via proeftuinen. Het resultaat is een breed gedragen leerplan op maat van de praktijk in gewoon én buitengewoon basisonderwijs.

Leraren zijn eigenaar

Zin in leren! Zin in leven! maakt lerarenteams eigenaar van het leren op school. Het leerplan vertrekt van het meesterschap van de onderwijsprofessionals. Geïntegreerd over vakken en leergebieden heen, kunnen leraren creatief vorm geven aan hun onderwijs, rekening houdend met de leerlingen in de klas en de context van de school. Het nieuwe leerplan biedt scholen en lerarenteams heel wat ruimte voor eigen accenten en tegelijk voldoende houvast.

Innovatief

Zin in leren! Zin in leven! is een innovatief leerplan: één leerplan voor de hele basisschool dat de ontwikkeling van kinderen treffend in beeld brengt, en toelaat die adequaat op te volgen. Het overspant de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Zo worden drempels tussen kleuter- en lager onderwijs, en tussen buitengewoon en gewoon onderwijs weggewerkt. Het nieuwe leerplan is dan ook in lijn met de visietekst ''Onderwijs voor alle leerlingen 2025'.

Helder en overzichtelijk

Zin in leren! Zin in leven! expliciteert wat onze scholen in het onderwijs, de opvoeding en vorming van onze leerlingen belangrijk vinden (o.a. mediakundige ontwikkeling, duurzaam samenleven, en gezondheid en veiligheid) en bevat nieuwe doelen die getoetst zijn aan 21ste eeuwse vaardigheden. Tegelijk is er grondig gesnoeid in de vele bestaande doelen. Op die manier is het een ontvet, helder en overzichtelijk leerplan geworden. De speciaal daartoe ontworpen nieuwe digitale omgeving ondersteunt leraren en schoolteams optimaal in de planning en uitwerking van hun dagelijkse onderwijsaanbod.

Concretisering katholieke dialoogschool

Zin in leren! Zin in leven! is een concretisering van de katholieke dialoogschool. Het daagt scholen uit om bij het eigen christelijke opvoedingsproject stil te staan en het verder in de dagelijkse praktijk te realiseren. Het feit dat het werk- en leerplan rooms-katholieke godsdienst erin geïntegreerd is, draagt daar zeker toe bij.

 Contact

Ons adres:
Sint-Pietersaalststraat 78-78a-82-86
9000 Gent
Meer info op pagina CONTACT


Opmerking?

Stuur een mailtje naar de webmaster.

hosting-badge-6