Van harte welkom op de site.

In de horizontale menubalk kan je items vinden voor het Kinderdagverblijf, de Dienst Opvanggezinnen, scholen algemeen en specifiek kleuterschool en lagere scholen.
Alle onderwerpen, foto's,... kan je dus in dit menu vinden onder elke afdeling.
Voor de kleuterschool en de lagere scholen kan je ook een kalender vinden met school- en klasactiviteiten.
In de verticale menubalk (links) vind je een aantal rechtstreekse links.
De weg kwijt?  Klik daar eens op 'Sitemap', dan krijg je een mooi overzichtje van waaruit je verder kan.
Loop ook eens langs in de blogs en bij het oudercomité.  
Mocht je problemen ondervinden of onduidelijkheden ervaren bij het gebruik van de site, 
stuur dan een mailtje naar webmaster@klim.be.
We sleutelen dan nog even verder.

Alvast veel kijk- en leesplezier! 

 

Wegwijs(klik)...
vrijdag 27 apr 2018
 Van harte welkom!
Home Info scholen Medicijnen op school
Medicijnen op school PDF Afdrukken E-mailadres

Indien een kind ziek wordt op school, dan zal de school nooit op eigen initiatief medicatie toedienen.
Wel proberen wij de ouders of nauwe verwanten te bereiken. Gelieve daarom op het infoformulier dat u tijdens het begin van het schooljaar ontvangt, een telefoonnummer door te geven waarop er steeds iemand te bereiken is.
Indien deze contactpersonen onbereikbaar zijn, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Wij gaan zo te werk:

- De school zal onder geen beding op eigen verantwoordelijkheid en zonder voorafgaande toestemming van de ouders aan een kind medicijnen toedienen.
- Indien leerlingen tijdens de schooluren medicatie moeten krijgen, vragen we een schriftelijk attest van de arts/apotheker met:
          - naam, dosering en toedieningswijze van het medicijn,
          - handtekening en stempel van de arts/apotheker.
Vraag bij het doktersbezoek, naast een eventueel afwezigheidsattest, dus eveneens een attest voor deze medicatie.
Dit geldt zeker voor levensbelangrijke medicatie (diabetes, astma, …) als voor gedragsregulerende medicatie.
Ondersteuning door verpleegkundigen of ouders kan hierbij gewenst of zelfs uitdrukkelijk gevraagd worden.
- De leerkracht/school kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie conform de richtlijnen op het attest.
- Het attest voor de arts/apotheker kan u hier downloaden.

 

Contact

Ons adres:
Sint-Pietersaalststraat 78-78a-82-86
9000 Gent
Meer info op pagina CONTACT


Opmerking?

Stuur een mailtje naar de webmaster.

hosting-badge-6