In kleine groepjes werkten we verschillende opdrachten uit in de site van de Sint-Baafsabdij.

Dank aan de leerkrachten-in-opleiding om ons te begeleiden en aan de lectoren om deze activiteit mogelijk te maken!