Focus Media

Tijdens deze samen-leer-dagen werken we bij de focus ‘Media’ aan onze …

* Mediavaardigheid:
Ik kan digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen

 Ik kan hierbij experimenteren met video – en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, filmpjes maken …

* Zelfregulerend vermogen:
Ik kan doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren

 Ik kan zelfstandig meerdere taken, gespreid over één of meerdere dagen plannen en organiseren
 Ik kan de tijd nodig om een taak of meerdere taken uit te voeren realistisch inschatten
 Ik kan het overzicht over het geheel van de taken bewaren

Naar boven